ISSN 2667-9833

Caucasian Journal is now with video.

 Խնդրում ենք սեղմել այստեղ մեր ալիքին բաժանորդագրվելու համար

Մեր մասին

 Խորհուրդ   |  Գործընկերներ  |  Լրատվամիջոցներ  |  Կապ  |  Աջակցություն  |  Գովազդ

 «Կովկասյան ամսագրին» կարող եք հետևել հետևյալ հասցեներով՝
Google News  *  Twitter  *  Facebook  *  Medium  *  LinkedIn  *  YouTube  *  RSS


Առաքելությունը.

Կովկասյան ամսագրի նպատակն է ստեղծել  կառուցողական երկխոսությունների շահավետ և անաչառ հարթակ, որտեղ կարելի է արտահայտել և լսել տարբեր կարծիքներ, ինչպես նաև գտնել արդյունավետ լուծումներ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հարավկովկասյան տարածաշրջանին առնչվող բազմաթիվ այլ կարևոր հարցերի շուրջ: Կովկասյան ամսագիրը (ԿԱ) բազմալեզու առցանց հրապարակումների և հանրային ոչ կուսակցական բնույթի քննարկումների հարթակ է: Ամսագիրը դիտվում է որպես Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում քաղաքացիական հասարակության զարգացմանն աջակցող արդյունավետ միջոց:

Կովկասյան ամսագրի կարգախոսն է. «Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ կարևոր է»:

Մեր գրանցման համարն է՝ ISSN 2667-9833:«Կովկասյան ամսագրին» կարող եք հետևել հետևյալ հասցեներով՝

Google News  *  Twitter  *  Facebook  *  Medium  *  LinkedIn  *  YouTube  *  RSS

«Կովկասյան ամսագրին» էլեկտրոնային բաժանորդագրության հայտ ներկայացնելու  համար մուտքագրեք ձեր էլ.փոստի հասցեն.